Fritidskommittén

Glad sommar-Arådalingar. 

STRÖVTÅGET 
Nu kommer äntligen hälsoprojektet som jag utlovat. Det fick namnet ”STRÖVTÅGET” i syfte att så många som möjligt skall ströva omkring i Arådalens vackra natur. Ni får börja med att söka upp 16 kontroller inom en begränsad bit av Arådalen. Kartan som ni skall gå ut på täcker från Lostigen och ned till dammen. Uppmärksamma att kartan är under produktion och är långt ifrån klar men går att använda. Kartskalan är 1:7500 och i två delar (kartorna är överlappande) för få in området samt att den skall bli läsbar. 

Arådalen strövtåget karta 1 
Arådalen strövtåget karta 2

Kontrollerna ser ut som nedan. Det sitter en liten bricka på varje skärm som talar om kontrollens nummer och en kodbokstav. Någon kontroll kan vara lite svårare, men det klarar Ni nog. På definitionen kan det finnas ett X eller Y vilket definierar korsning resp. förgrening. Notera kodbokstaven för de kommer att bilda en mening att skicka in. 

Ni följer länken nedan så finns kartan i en PDF-fil för färgutskrift. För er som inte kan skriva ut i färg kommer ett antal kartor att finnas i min postlåda vid stuga 115.

När ni hittat de kontroller ni kan leta åt skickar ni in koderna till mig, och är Ni listiga kommer koderna att bilda en mening.

Prestationspriser kommer att lottas ut till 5 st slumpvis under överseende av Notarius Publicus.

Lycka till. 

Fritidskommittén 

Lars Edström lars.edstrom@telia.com / SMS 0703477366 

© Arådalens samfällighet