Arådalens samfällighetsförening

_______________________________________________________________________________________________________

På grund av Corona viruset gäller tyvärr följande i Arådalen 2020.

- Arbetshelgen ställs in.
- Höstfesten ställs in
- Årsmötet ställs in på obestämd tid. Ny kallelse kommer att skickas ut, när mötet går att genomföra.

_______________________________________________________________________________________________________

STRÖVTÅGET
Nu kommer äntligen hälsoprojektet som utlovat. Det fick namnet ”STRÖVTÅGET” i syfte att så många som möjligt skall ströva omkring i Arådalens vackra natur, läs mera och hämta kartor HÄR.

_______________________________________________________________________________________________________

Glenvägens samfällighetsförening

Glenvägens samfällighetsförening kallar till ordinarie stämma onsdag 26 augusti kl 19.00, Arådalens Kapell, Arådalen. Stadgeenliga ärenden. Förslag till oförändrad utdebitering, 500 kr per helt andelstal. Handlingar finns hos Kjell Wåglin, Hjortronvägen 27, 831 62 Östersund. Vid samägande krävs att samtliga delägare närvarar, direkt eller via fullmakt, för att rösträtten ska kunna nyttjas. P.g.a. Coronaviruset kan ombud nu företräda fler än en medlem. Styrelsen
_______________________________________________________________________________________________________

Senaste Arådalsnytt nr 57, juli 2020 hittar du HÄR
_______________________________________________________________________________________________________

Mera finns att läsa om Arådalens historia i de äldre Arådalsnytt från nr 1 till nr 22 som Kjell Wåglin hjälpt föreningen att sammanställa. Dokumenten hittar du HÄR
_______________________________________________________________________________________________________

Föreningen skapades i början av 1960-talet i samband med att Ovikens pastorat stakade ut 133 tomter för arende och fritidshusbebyggelse. 

2014-08-09 hölls så en förättning för bildande av Arådalens samfällighet vilken senare vunnit laga kraft och tidigare förening därmed lagts ner för att ersättas av dagens samfällighetsförening.

© Arådalens samfällighet