Arådalens samfällighetsförening

_______________________________________________________________________________________________________

Föreningen skapades i början av 1960-talet i samband med att Ovikens pastorat stakade ut 133 tomter för arende och fritidshusbebyggelse. 

2014-08-09 hölls så en förättning för bildande av Arådalens samfällighet vilken senare vunnit laga kraft och tidigare förening därmed lagts ner för att ersättas av dagens samfällighetsförening.

_______________________________________________________________________________________________________

Senaste Arådalsnytt nr 55, mars 2019 hittar du HÄR

_______________________________________________________________________________________________________

Nu finns mera om Arådalens historia att läsa i de äldre Arådalsnytt från nr 1 till nr 22 som Kjell Wåglin hjälpt föreningen att sammanställa. Dokumenten hittar du HÄR
________________________________________________________________________________________________________


© Arådalens samfällighet