Om samfälligheten

Samfälligheten kommer från den förening som skapades i början av 1960-talet i samband med att Ovikens pastorat stakade ut 133 tomter för fritidshusbebyggelse. I föreningens tidiga stadgar står det under punkten ändamål:

"Föreningen har till ändamål att verka för de inom Arådalen planlagda fritidsområde i Bergs kommun boendes gemensamma intressen"

Några exempel på föreningens arbete var:

  • Arbete för områdets utveckling
  • Aktiviteter för föreningens medlemmar
  • Underhåll av vattenpumpar
  • Gemensam sophantering
  • Gemensam latrinhantering

2014-08-09 hölls så en förättning av lantmäteriet för bildande av Arådalens samfällighet vilken senare vunnit laga kraft. Tidigare förening har därefter ersatts av dagens samfällighetsförening

  • Utdebitering av årsavgifter sker enligt andelstal som är ett för alla i samfälligheten ingående fastigheter.
  • När du betalar är det viktigt att du anger tomtnumret så att det registreras på ditt medlemsskap.
  • Bankgironummer är 5881-2777
  • Vår hemsida är www.aradalen.com

Hemsidan uppdateras allt efter inkommet underlag och för att möjliggöra det uppskattar vi material eller förslag om innehåll till sidorna. Hör gärna av er via hemsidans kontaktflik med frågor eller information om både nutid och historia för Arådalen och Glen.

Mera om föreningen och Arådalens historia

Mera finns att läsa om både föreningen och Arådalens historia i de äldre Arådalsnytt från nr 1 till nr 22 som Kjell Wåglin hjälpt föreningen att sammanställa. Dokumenten hittar du HÄR