Om föreningen


Föreningen skapades i början av 1960-talet i samband med att Ovikens pastorat stakade ut 133 tomter för fritidshusbebyggelse. I föreningens tidiga stadgar står det under punkten ändamål:

"Föreningen har till ändamål att verka för de inom Arådalen planlagda fritidsområde i Bergs kommun boendes gemensamma intressen"

Några exempel på föreningens arbete är:

  • Arbete för områdets utveckling
  • Aktiviteter för föreningens medlemmar
  • Underhåll av vattenpumpar
  • Gemensam sophantering
  • Gemensam latrinhantering


2014-08-09 hölls så en förättning för bildande av Arådalens samfällighet vilken senare vunnit laga kraft och tidigare förening därmed lagts ner för att ersättas av dagens samfällighetsförening

Utdebitering av årsavgifter sker enligt andelstal som är ett för alla i samfälligheten ingående fastigheter utdebitering för 2018 är 1150 kr.

När du betalar är det viktigt att du anger tomtnumret så att det registreras på ditt medlemsskap.

Bankgironummer är 5881-2777

Vår hemsida www.aradalen.com

Hemsidan uppdateras allt efter inkommet underlag och för att möjliggöra det uppskattar vi material eller förslag om innehåll till sidorna. Hör gärna av er via hemsidans kontaktflik med frågor eller information om både nutid och historia för Arådalen och Glen.

Ett stort tack till er som redan bidragit till innehållet på våra hemsidor!

© Arådalens samfällighet