Arådalens samfällighetsförening

_______________________________________________________________________________________________________

Nu är Arådalsnytt nr 60 klart och där kan du läsa om kommande aktiviteter och årsmötet samt övrig information från styrelsen

_______________________________________________________________________________________________________

Resultat från sommaraktiviteten Strövtåget 2021

Nu är resulatet för hälsoprojektet och vår sommaraktivitet ”STRÖVTÅGET” klar.
Mera finns att läsa under 
Fritidskommittén 

_______________________________________________________________________________________________________

Glenvägens SFF kallar till årsstämma

Glenvägens SFF kallar till årsstämma onsdag 27 april kl 19.00, Kövra café, Kövra. Stadgeenliga ärenden. Styrelsen föreslår oförändrad utdebitering på 500 kr per helt andelstal. För ombud krävs fullmakt. Föreningen bjuder på fika.

_______________________________________________________________________________________________________

Senaste Arådalsnytt nr 60 hittar du HÄR

_______________________________________________________________________________________________________

Mera finns att läsa om Arådalens historia i de äldre Arådalsnytt från nr 1 till nr 22 som Kjell Wåglin hjälpt föreningen att sammanställa. Dokumenten hittar du HÄR
_______________________________________________________________________________________________________

Föreningen skapades i början av 1960-talet i samband med att Ovikens pastorat stakade ut 133 tomter för arende och fritidshusbebyggelse. 2014-08-09 hölls så en förättning för bildande av Arådalens samfällighet vilken senare vunnit laga kraft och tidigare förening därmed lagts ner för att ersättas av dagens samfällighetsförening. Mera finns att läsa här


© Arådalens samfällighet