Arådalens samfällighetsförening


Arådalsnytt nr 61, juli 2022 med information om bland annat arbetshelgen och Buhelgen är nu klart och skickas nu till medlemmarna men du hittar det även HÄR

_______________________________________________________________________________________________________

Nya möjligheter trevlig sommaraktivitet - Strövtåget 2022

Nu kommer årets version av hälsoprojektet ”STRÖVTÅGET” med syftet att så många som möjligt skall ströva omkring i Arådalens vackra natur. I år är det utökat till 19 kontroller varav 3 har en lite högre svårighetsgrad, men fortfarande inom en begränsad bit av Arådalen

Mera finns att läsa under Fritidskommittén 

_______________________________________________________________________________________________________

Felaktig faktura avfallshantering

Som säkert många av er redan sett så har det skickats ut en faktura på bla avfallshantering från Vatten & Miljöresurs men den är som ni sett felaktig och enligt kommunen kommer den att krediteras.

Mera finns att läsa om ni klickar på följande länk Vatten & Miljöresurs

_______________________________________________________________________________________________________

Resultat från sommaraktiviteten Strövtåget 2021

Mera finns att läsa under Fritidskommittén

_______________________________________________________________________________________________________

Senaste Arådalsnytt nr 61 hittar du HÄR

_______________________________________________________________________________________________________

Mera finns att läsa om Arådalens historia i de äldre Arådalsnytt från nr 1 till nr 22 som Kjell Wåglin hjälpt föreningen att sammanställa. Dokumenten hittar du HÄR
_______________________________________________________________________________________________________

Föreningen skapades i början av 1960-talet i samband med att Ovikens pastorat stakade ut 133 tomter för arende och fritidshusbebyggelse. 2014-08-09 hölls så en förättning för bildande av Arådalens samfällighet vilken senare vunnit laga kraft och tidigare förening därmed lagts ner för att ersättas av dagens samfällighetsförening. Mera finns att läsa här

© Arådalens samfällighet