Fritidskommittén

STRÖVTÅGET -2021

Glad sommar Arådalingar - nu kommer en repris på hälsoprojektet  ”STRÖVTÅGET” i syfte att så många som möjligt skall ströva omkring i Arådalens vackra natur. Även i år är det 16 kontroller inom en begränsad bit av Arådalen. Kartan som ni skall gå ut på täcker från Lostigen och ned till dammen. Uppmärksamma att kartan är under produktion och är långt ifrån klar men går att använda. Kartskalan är 1:10 000.

Karta Strövtåget 2021

Kontrollerna ser ut som nedan. Det sitter en liten bricka på varje skärm som talar om kontrollens nummer och en kodbokstav. Någon kontroll kan vara lite svårare, men det klarar Ni nog. Notera kodbokstaven för de kommer att bilda en mening att skicka in.


Ni följer länken nedan så finns kartan i en PDF-fil för färgutskrift. För er som inte kan skriva ut i färg kommer ett antal kartor att finnas i min postlåda vid stuga 115.

När ni är klar skickar ni in koderna till mig, och är Ni listiga kommer koderna att bilda en mening. (Man måste inte ta alla kontroller).

Prestationspriser kommer att lottas i mån av tillgång.

OBS! Ni som vill prov på något nytt kan ladda ner app, www.usynligO-no (Du måste ha en smartphone). 

Följ anvisningarna titta efter en karta i ditt närområde. När Du öppnar kartan måste Du välja bana. I det här fallet finns det två banor i Arådalen. Välj – Gå till Startpunkten och starta orienteringen- telefonen piper när du är ca 15 m från kontrollen – du måste ta kontrollerna i nummerordning om Du skall få en tid – samt passera mål.

Normalt finns det inga kontroller ute efter banan, men i et här fallet finns det kontroller på flera punkter.

Lycka till!

Fritidskommittén
Lars Edström
lars.edstrom@telia.com / SMS 0703477366

_______________________________________________________________________________________________________

Resultat Strövtåget 2020


Ett stort tack till alla som medverkat!
Lars Edström

______________________________________________________________________________________________________

© Arådalens samfällighet