Arådalens samfällighetsförening

_______________________________________________________________________________________________________

Sommaren 2021

Nu är Arådalsnytt nr 59 klart och där kan du läsa om både årsmötet och andra nyheter så som till exempel ”Badloken”

Där finns även information om arbetshelgen som planeras till den 14 augusti. Samling vid dansbanan klockan 11.00. Då eventuella förändringar av läget med Covid-19 kan göra att vi med kort varsel kan tvingas ställa in ber vi er hålla koll här på vår hemsida där vi meddelar om det blir några ändringar.

_______________________________________________________________________________________________________

Nya möjligheter trevlig sommaraktivitet - Strövtåget 2021

Nu kommer en repris på hälsoprojektet  ”STRÖVTÅGET” i syfte att så många som möjligt skall ströva omkring i Arådalens vackra natur. Även i år är det 16 kontroller inom en begränsad bit av Arådalen. Kartan som ni skall gå ut på täcker från Lostigen och ned till dammen. Uppmärksamma att kartan är under produktion och är långt ifrån klar, men går att använda. Mera finns att läsa under Fritidskommittén 

_______________________________________________________________________________________________________

Senaste Arådalsnytt nr 59 hittar du HÄR

_______________________________________________________________________________________________________

Mera finns att läsa om Arådalens historia i de äldre Arådalsnytt från nr 1 till nr 22 som Kjell Wåglin hjälpt föreningen att sammanställa. Dokumenten hittar du HÄR
_______________________________________________________________________________________________________

Föreningen skapades i början av 1960-talet i samband med att Ovikens pastorat stakade ut 133 tomter för arende och fritidshusbebyggelse. 2014-08-09 hölls så en förättning för bildande av Arådalens samfällighet vilken senare vunnit laga kraft och tidigare förening därmed lagts ner för att ersättas av dagens samfällighetsförening. Mera finns att läsa här


© Arådalens samfällighet